Główną misją Poradni jest wspomaganie dzieci, młodzieży i dorosłych w prawidłowym

Niepubliczna Poradnia

ich rozwoju osobowym oraz pomoc w tworzeniu sprzyjających ku temu warunków.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Psychologiczno-Pedagogiczna

DIAGNOZA DYSLEKSJI

Szczegółowe informacje - 690-343-341

I INNYCH TRUDNOŚCI W NAUCE

Diagnoza autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych już niebawem u nas!

ADOS - 2

Wczesne wspomaganie dziecka

Adresowane do dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością do czasu podjęcia obowiązku szkolnego.

Pomoc pedagogiczna

Terapia ma na celu wspomaganie rozwoju motorycznego, intelektualnego,

Pomoc psychologiczna

Terapia koncentruje się na usprawnianiu rozwoju emocjonalnego, poznawczego, motorycznego u dzieci i młodzieży.

Integracja sensoryczna

Terapia jest adresowana do dzieci i ma na celu zintegrowanie i zharmonizowanie rozwoju wszystkich zmysłów poznawczych.

Terapia logopedyczna

Celem terapii jest niwelowanie wad wymowy, praca z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzoną komunikacją.

Arteterapia

Polega na pomocy poprzez podejmowanie różnego rodzaju twórczych działań artystycznych, np. muzyka, taniec.

Porady naszych specjalistów

Zapraszamy do lektury artykułów przygotowanych przez naszych terapeutów

ODWIEDŹ NAS

ul. Wiśniowa 26
05-830 Nadarzyn

KONTAKT

690-343-341
info@npppszansa.pl

GODZINY OTWARCIA

pn. – pt. 8.00 – 20.00
sob. 8.00 – 14.00