Przedszkole jest miejscem wczesnej integracji

Dziecko psychicznie i fizycznie niepełnosprawne winno mieć zapewnione pełne i normalne życie w warunkach zabezpieczających jego godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Z uwagi na potrzebę wyrównywania szans rozwojowych dzieci niepełnosprawnych i włączania ich w życie społeczne, tworzy się placówki integracyjne (przedszkola, szkoły), gdzie w środowisku dzieci zdrowych przygotowuje się...

Lęk przed mówieniem – mutyzm wybiórczy

Czym jest mutyzm wybiórczy (MW)? MW to zaburzenie lękowe. Dziecko bądź osoba dorosła potrafią mówić, ale w wybranych miejscach i przy wybranych osobach następuje bardzo silny lęk paraliżujący struny głosowe. Inaczej: jest to lęk przed byciem słyszanym. MW jest często mylony z autyzmem bądź nieśmiałością. Nieleczony, może przybrać postać różnych fobii (m. in. szkolnej, społecznej),...

  • 1
  • 2