Zaczynając od początku, stabilizacja centralna (corestability) to zdolność do utrzymania głębokich mięśni tułowia w gotowości do zmiany pozycji, napięcia zarówno w trakcie ruchu, jak i w pozycji statycznej. W zależności od pozycji ciała i wykonywanego ruchu zawsze utrzymują napięciem najbardziej neutralną pozycję, oraz pozwalają na wykonanie ruchu w pełnym możliwym zakresie, jednocześnie zabezpieczając kręgosłup, oraz...

Opóźnienie rozwoju mowy – zaburzenie czy normalna odmiana rozwoju Rodzice małych dzieci często spotykają się z problemem, że dziecko mówi mało, niewyraźnie bądź nie mówi w ogóle. Zadają sobie wówczas pytanie, czy jest to sytuacja niepokojąca, czy też mają do czynienia z naturalnym zjawiskiem zróżnicowania tempa rozwoju dziecka, w tym przypadku rozwoju mowy. Jest rzeczą...

Do napisania artykułu skłoniły mnie obserwacje i doświadczenie zdobyte podczas mojej pracy z dziećmi. Nie jest sekretem, że w obecnej rzeczywistości coraz rzadziej można zauważyć sytuacje, kiedy to rodzice czytają dzieciom bajki lub robią to wspólnie z dziećmi. Tradycja ta, tak powszechna kiedyś w domach, przedszkolach została skutecznie wyparta przez telewizję, tablety, gryczy telefony. A...

dr Ewa Słodownik Rycaj Wspomaganie dzieci z opóźnionym rozwoju mowy Opóźnienie rozwoju mowy – zaburzenie czy normalna odmiana rozwoju Rodzice małych dzieci często spotykają się z problemem, że dziecko mówi mało, niewyraźnie bądź nie mówi w ogóle. Zadają sobie wówczas pytanie,czy jest to sytuacja niepokojąca, czy też mają do czynienia z naturalnym zjawiskiem zróżnicowania tempa...

Renata Snarska

Renata Snarska Terapeuta Integracji sensorycznej Fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Ukończyła kurs terapii ręki i integracji sensorycznej, oraz kurs alternatywnej komunikacji metodą MACATON. Pani Renata jest prowiderem diagnozy i treningów uwagi słuchowej metodą NEUROFILOW. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu, deficytami uwagi i niepełnosprawnością sprzężoną. Ukończyła wiele szkoleń...

mgr Iwona Maszczyk

mgr Iwona Maszczyk pedagog specjalny, terapeuta integracji sensoryczne Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie o specjalizacji: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem (oligofrenopedagogika) oraz studiów podyplomowych o specjalizacji: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z przygotowaniem pedagogicznym. Ponadto ukończyła  studia podyplomowe w  Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy o  specjalizacji: „Integracja Sensoryczna”. Uczestniczka wielu...

Karolina Skowrońska

Karolina Skowrońska – psycholog Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyłam Wydział Psychologii na specjalizacji wychowawczej stosowanej. Jako psycholog zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, prowadzeniem konsultacji psychologicznych, terapią indywidualną, pracą w grupie oraz wsparciem kadry. Ponadto współprowadzę trening umiejętności społecznych, jestem trenerem wspomagania kompetencji kluczowych oraz terapeutą ręki. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka:...

Anna Danielska WADY POSTAWY Wzrastający z roku na rok procent dzieci z wadami postawy, powinien zmusić rodziców, opiekunów, nauczycieli i pedagogów do głębszego i szerszego zainteresowania się problematyką profilaktyki wad postawy. Nie będzie nowością informacja, iż sprawne mięśnie, między innymi brzucha i pleców, pomagają utrzymać zdrowy kręgosłup i prawidłową postawę ciała. Niestety zaburzenia równowagi napięcia...

Izabela Surmacz

Terapeuta przetwarzania słuchowego, Praktyk Metody Tomatisa®, certyfikowana przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Konsultantka testów psychometrycznych, Terapeutka Czaszkowo-Krzyżowa w ujęciu biodynamicznym (Polarity/Craniosacral Associates of Montreal) oraz absolwentka kursu kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym®”, a także kursu Masaż Dotyk Motyla. Ukończyła Szkołę Trenerów Grupy TROP, mgr Filozofii- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Praktyczną psychologię motywacji- Uniwersytet...