Kształtowanie osobowości młodych ludzi przez kontakt z osobami niepełnosprawnymi

Ogólnie znaną wiedzą jest stwierdzenie, że dzieci są „przyszłością narodu”. A „przyszłość” ta będzie taka, jak nasze dzieci wychowamy. Jeżeli nie nauczymy je szacunku dla drugiego człowieka, dla osób starszych czy niepełnosprawnych, to nie oczekujmy, że okażą nam szacunek w starości, czy w niedołęstwie. Nasze społeczeństwo nie jest nauczone zdrowych relacji do osób niepełnosprawnych. Ciągle...

Przedszkole jest miejscem wczesnej integracji

Dziecko psychicznie i fizycznie niepełnosprawne winno mieć zapewnione pełne i normalne życie w warunkach zabezpieczających jego godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Z uwagi na potrzebę wyrównywania szans rozwojowych dzieci niepełnosprawnych i włączania ich w życie społeczne, tworzy się placówki integracyjne (przedszkola, szkoły), gdzie w środowisku dzieci zdrowych przygotowuje się...

Lęk przed mówieniem – mutyzm wybiórczy

Czym jest mutyzm wybiórczy (MW)? MW to zaburzenie lękowe. Dziecko bądź osoba dorosła potrafią mówić, ale w wybranych miejscach i przy wybranych osobach następuje bardzo silny lęk paraliżujący struny głosowe. Inaczej: jest to lęk przed byciem słyszanym. MW jest często mylony z autyzmem bądź nieśmiałością. Nieleczony, może przybrać postać różnych fobii (m. in. szkolnej, społecznej),...

mgr Marzena Szuszczyńska-Hochman

Marzena Szuszczyńska-Hochman–  mgr psychologii, psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo behawioralnym Absolwentka wydziału psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. W trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii Centrum CBT w nurcie poznawczo-behawioralnym, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behaviouraland Cognitive Therapies oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członkini...

mgr Anna Danielska

Ukończyła studia I stopnia z tytułem oligofrenopedagoga w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, studia II stopnia z tytułem pedagoga – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ponadto uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach rozszerzających i pogłębiających wiedzę oraz umiejętności pracy...

mgr Magdalena Srebrowska

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Od 2012 roku pracuje jako psycholog dziecięcy w podwarszawskich przedszkolach oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zajmuje się diagnozą dzieci oraz pracą indywidualną z dziećmi z deficytami.

mgr Beata Mackiewicz

Nauczycielka języka niemieckiego, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka integracji bilateralnej, terapii czaszkowo-krzyżowej. Ukończyła kurs integracji odruchów „Move to learn” i INPP. Do doświadczenia świata pełnymi zmysłami, podczas terapii wykorzystuję zabawę wpływając na objawy dysfunkcji integracji sensorycznej dziecka.

mgr Agata Lutek

Zajmuje się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i języka powstałych w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Analizuje czynniki wpływające na tempo i jakość opanowywania mowy osób, u których zdiagnozowano m. in.: opóźniony rozwój mowy, porażenie mózgowe, zaburzenia płynności mówienia, upośledzenie umysłowe, zespół Downa, autyzm lub afazję. Przeprowadza badania logopedyczne z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych...

mgr Joanna Domańska

Absolwentka Podyplomowych Studiów Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego na Wydziale Nauk o Zywieniu Czlowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, główne zainteresowania to choroby o podlożu autoimmunologicznym (w tym choroba Hashimoto), wplyw diety na funkcjonowanie osi mózgowo – jelitowej oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu.

dr Ewa Słodownik-Rycaj

Doktor nauk humanistycznych na wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych (1985), od wielu lat pracuje jako wykładowca akademicki i logopeda, wiedzę swoją pogłębia biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.