mgr Joanna Domańska

Absolwentka Podyplomowych Studiów Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego na Wydziale Nauk o Zywieniu Czlowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, główne zainteresowania to choroby o podlożu autoimmunologicznym (w tym choroba Hashimoto), wplyw diety na funkcjonowanie osi mózgowo – jelitowej oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu.

dr Ewa Słodownik-Rycaj

Doktor nauk humanistycznych na wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych (1985), od wielu lat pracuje jako wykładowca akademicki i logopeda, wiedzę swoją pogłębia biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Porady logopedy

We wrześniu, na początku roku szkolnego, przeprowadzałam badania przesiewowe wśród pięcio- i sześcioletnich dzieci uczęszczających do zerówki. Okazało się, że około 70% dzieci ma znaczne problemy z poprawnym wysławianiem się i dotyczy to nie tylko głosek trudnych artykulacyjnie. Wiele z tych dzieci ma problemy z opanowaniem gramatyki języka polskiego, ubogie słownictwo, zaburzenia słuchu fonemowego, który...

Dlaczego nie należy bagatelizować trudności językowych i zaburzeń mowy u dzieci?

Jedną z ważniejszych form aktywności człowieka, a więc także i dziecka, jest aktywność słowna. Język pełni funkcję: • reprezentatywną (zastępowanie rzeczy i wskazywanie na nie), • ekspresywną (wyrażanie uczuć), impresywną, • bądź społeczną (pobudzanie rozmówcy do reakcji). Należy więc pamiętać, że dziecko, u którego stwierdzamy zaburzenia mowy, jest w znacznie gorszym położeniu, aniżeli jego rówieśnicy....

Autyzm

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy autyzm traktowany jest jako problem mający podłoże neurobiologiczne. Objawy autyzmu pojawiają się do 30 miesiąca życia i są trwałe. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są obecnie najczęściej występującymi zaburzeniami na świecie. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nie jedno na 300 dzieci. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – jedno...