Użytkowanie mediów – gdzie rozsądek  a gdzie już uzależnienie

Z reguły nie chcemy szkodzić swoim dzieciom, a już na pewno nie robimy tego świadomie. Chcemy, aby rozwijały się prawidłowo, były jak najlepsze w swoich działaniach i cieszyły się zdrowiem. To naturalna troska przemawia przez nas, kiedy staramy się zapewnić dzieciom wszystko, co tylko jesteśmy w stanie. Ponieważ świat oferuje obecnie wiele atrakcji i możliwości...

Ćwiczenia manualne dla dzieci

Przygotowałam zestaw przykładowych ćwiczeń, które mogą Państwo wykorzystać w pracy ze swoimi dziećmi, kształtując motorykę małą w czasie zabawy z dzieckiem. Czas spędzony z rodziną jest dla dziecka najważniejszym aspektem w całym cyklu jego rozwoju. Gdy dziecko będzie dobrze panować nad swoimi dłońmi i palcami, to nauka stanie się dla niego przyjemna, mniej frustrująca i...

Motoryka duża

Pragnę podzielić się z Państwem wiedzą dotyczącą rozwoju motoryki dużej u dzieci w wieku przedszkolnym. Udostępniam to opracowanie w celu zapoznania się z poszczególnymi fazami rozwoju fizycznego dzieci i wskazania ewentualnych nieprawidłowości. Na tym etapie rozwoju można wiele odstępstw od tzw. normy wyrównać, skorygować pod okiem wykwalifikowanej osoby, np. terapeuty integracji sensorycznej (SI). Dla prawidłowego...

Jak ważny jest ruch dziecka

Czas przedszkolny to najbardziej intensywny pod względem rozwoju ruchowego okres w życiu dziecka, nazywany ,,głodem ruchu’’. Czas, który Twoje dziecko powinno spędzać na zabawach i doświadczeniach ruchowych, to etap, w którym Twoje dziecko nie tylko rozwija się ruchowo i sensorycznie, lecz także uczy się czerpać radość z ruchu, sportu i zdrowego trybu życia. Pamiętaj, że...

Dojrzałość społeczno-emocjonalna dziecka  jako jeden z ważnych aspektów  gotowości szkolnej

Wielu z nas, rodziców przedszkolaków, spotyka się z terminem „gotowość szkolna” albo „dojrzałość do obowiązku szkolnego”. Co ten termin oznacza w praktyce? Rodzice najczęściej utożsamiają gotowość szkolną z umiejętnościami, które pomogą dziecku w nauce pisania, czytania i liczenia. Oczywiście bardzo ważne jest czy dziecko jest sprawne manualnie i fizycznie, czy ma ogólną wiedzę o otaczającym...

Kształtowanie osobowości młodych ludzi przez kontakt z osobami niepełnosprawnymi

Ogólnie znaną wiedzą jest stwierdzenie, że dzieci są „przyszłością narodu”. A „przyszłość” ta będzie taka, jak nasze dzieci wychowamy. Jeżeli nie nauczymy je szacunku dla drugiego człowieka, dla osób starszych czy niepełnosprawnych, to nie oczekujmy, że okażą nam szacunek w starości, czy w niedołęstwie. Nasze społeczeństwo nie jest nauczone zdrowych relacji do osób niepełnosprawnych. Ciągle...

Przedszkole jest miejscem wczesnej integracji

Dziecko psychicznie i fizycznie niepełnosprawne winno mieć zapewnione pełne i normalne życie w warunkach zabezpieczających jego godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Z uwagi na potrzebę wyrównywania szans rozwojowych dzieci niepełnosprawnych i włączania ich w życie społeczne, tworzy się placówki integracyjne (przedszkola, szkoły), gdzie w środowisku dzieci zdrowych przygotowuje się...

Lęk przed mówieniem – mutyzm wybiórczy

Czym jest mutyzm wybiórczy (MW)? MW to zaburzenie lękowe. Dziecko bądź osoba dorosła potrafią mówić, ale w wybranych miejscach i przy wybranych osobach następuje bardzo silny lęk paraliżujący struny głosowe. Inaczej: jest to lęk przed byciem słyszanym. MW jest często mylony z autyzmem bądź nieśmiałością. Nieleczony, może przybrać postać różnych fobii (m. in. szkolnej, społecznej),...

Autyzm

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy autyzm traktowany jest jako problem mający podłoże neurobiologiczne. Objawy autyzmu pojawiają się do 30 miesiąca życia i są trwałe. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są obecnie najczęściej występującymi zaburzeniami na świecie. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nie jedno na 300 dzieci. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – jedno...