Cennik

Sprawdź ceny naszych usług

Home / Cennik

Diagnozy i opinie

O odroczeniu obowiązku szkolnego (gotowość szkolna)400 zł
O rozwoju psychoruchowym dziecka (+opinia)350 zł
Pod kątem specyficznych trudności w nauce (dysleksja)400 zł
Logopedyczna 250 zł
Integracji sensorycznej (SI)350 zł
Dietoterapia – konsultacja (1 godzina)150 zł
Dietoterapia – jadłospis na tydzień100-200 zł

Konsultacje i porady specjalistów

Psychologiczne100 zł
Neurologopedyczne i surdologopedyczne100 zł
Logopedyczne100 zł
Pedagogiczne 100 zł
Integracji sensorycznej (SI)100 zł

Terapia indywidualna

Psychologiczna100 zł
Neurologopedyczna100 zł
Surdologopedyczna 100 zł
Logopedyczna (za 1/2 godz – 70 zł.)110 zł
Pedagogiczna 100 zł
Integracji sensorycznej 100zł
Gimnastyka korekcyjna (za ½ godziny)60 zł
NDT Bobath (45 minut)110 zł
Integracja sensoryczna z elementami fizjoterapii110 zł
Psychoterapia młodzieży i dorosłych170
Terapia Neuroflow300
Terapia Metodą Tomatisa200
Diagnoza Neuroflow300

Terapia grupowa

Psychologiczna (2/3/4 osoby)50 zł / jedna osoba
Pedagogiczna (2/3/4 osoby)50 / zł jedna osoba
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 70 zł / jedna osoba