Terapia jest adresowana do dzieci i ma na celu zintegrowanie i zharmonizowanie rozwoju wszystkich zmysłów poznawczych. Polega na dostarczeniu kontrolowanej przez terapeutę odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych podczas aktywności ruchowej dziecka.

Terapeuci

Renata Snarska

Renata Snarska

Renata Snarska Terapeuta Integracji sensorycznej Fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Ukończyła kurs terapii ręki i integracji sensorycznej, oraz kurs alternatywnej komunikacji metodą MACATON. Pani Renata jest prowiderem diagnozy i treningów uwagi słuchowej metodą NEUROFILOW. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu, deficytami uwagi i niepełnosprawnością sprzężoną. Ukończyła wiele szkoleń...
mgr Iwona Maszczyk

mgr Iwona Maszczyk

mgr Iwona Maszczyk pedagog specjalny, terapeuta integracji sensoryczne Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie o specjalizacji: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem (oligofrenopedagogika) oraz studiów podyplomowych o specjalizacji: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z przygotowaniem pedagogicznym. Ponadto ukończyła  studia podyplomowe w  Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy o  specjalizacji: „Integracja Sensoryczna”. Uczestniczka wielu...
Paulina Pietrzak Brysiak

Paulina Pietrzak Brysiak

Terapią niemowląt i dzieci zajmuje się od prawie 10 lat. Jest certyfikowanym terapeutą metody NDT-Bobath z rozszerzeniem Baby. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Rehabilitacji AWF Kraków. Posiada też dyplom terapeuty integracji sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Łodzi, w Fundacji „Jaś i Małgosia” oraz pracowała w NZOZ w Żyrardowie....