NDT-Bobath to metoda fizjoterapii powszechnie stosowana i akceptowana na całym świecie. Jest szczególnie efektywna w pracy z niemowlętami i dziećmi, ponieważ nie zaburza naturalnego rytmu dnia dziecka, jego interakcji z matką ani jego potrzeb rozwojowych, takich jak potrzeba miłości i bezpieczeństwa.

Głównymi założeniami koncepcji jest obserwacja małego pacjenta i analiza jego indywidualnych możliwości, a także nieprawidłowych ruchów. W ocenie zwraca się uwagę na jakość ruchu – na to, co dziecko jest w stanie wykonać, a z czym sobie nie radzi. Kluczem do zrozumienia problemów jest bardzo dobra znajomość przebiegu prawidłowego rozwoju psychoruchowego. Taka wiedza daje podstawy do ustalenia trafnego postępowania terapeutycznego.

Terapia polega na odpowiednim dostarczaniu bodźców czuciowych i ruchowych. Stymulowane są zmysły korzystnie wpływające na rozwój. Terapeuta pomaga dziecku maksymalnie i aktywnie wykorzystać jego własny potencjał.

Terapeuci

Paulina Pietrzak Brysiak

Paulina Pietrzak Brysiak

Terapią niemowląt i dzieci zajmuje się od prawie 10 lat. Jest certyfikowanym terapeutą metody NDT-Bobath z rozszerzeniem Baby. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Rehabilitacji AWF Kraków. Posiada też dyplom terapeuty integracji sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Łodzi, w Fundacji „Jaś i Małgosia” oraz pracowała w NZOZ w Żyrardowie....