O nas

Poradnia „Szansa”

Kilka słów o nas

Od 1 września 2015 roku w Nadarzynie przy ul. Wiśniowej 26 rozpoczęła działalność Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Szansa”. Została ona wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Pruszkowskiego pod numerem 6/SN/2015. Organem prowadzącym i dyrektorem Poradni jest dr Stanisława Ossowska.

Główną misją Poradni jest wspomaganie dzieci, młodzieży i dorosłych w prawidłowym ich rozwoju osobowym oraz pomoc w tworzeniu sprzyjających ku temu warunków.

Pomocą służą następujący specjaliści: psychologowie, logopedzi, neurologopedzi i surdologopedzi, pedagodzy, terapeuci integracji sensorycznej oraz arteterapeuci, prowadząc:

  • diagnozy i wydając opinie (honorowane przez placówki oświatowe), np. o gotowości szkolnej, odraczaniu obowiązku szkolnego, dostosowaniu wymagań edukacyjnych do specyficznych trudności dziecka,
  • konsultacje i porady,
  • terapie zgodnie z kwalifikacjami specjalistów,
  • grupy wsparcia i warsztaty rozwojowe pomocne w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak utrata bliskiej osoby (rozstanie, śmierć), przemoc itp.,
  • szkolenia dla dorosłych w różnej formie, np. wykłady, seminaria, treningi kreatywności i arteterapii, warsztaty z muzykoterapii i inne.

Poradnia dysponuje odpowiednio wyposażonymi gabinetami i salami do zajęć specjalistycznych indywidualnych i grupowych.

» Regulamin Poradni

Działania

BADANIA DIAGNOSTYCZNE I WYDAWANIE OPINII DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI:
• gotowości szkolnej,
• odroczenia obowiązku szkolnego,
• ogólnej diagnozy rozwoju dziecka,
• oceny możliwości intelektualnych dziecka,
• dysleksji.
TERAPIE SPECJALISTYCZNE SĄ ORGANIZOWANE DLA RÓŻNYCH GRUP KLIENTÓW, KTÓRYMI SĄ:

• dzieci przedszkolne i młodsze,
• uczniowie,
• dorosła młodzież,
• dorośli starsi niż młodzież.

Mogą być prowadzone dla jednej osoby, dla grupy osób, dla rodziny. Szczegóły do ustalenia.

KONSULTACJE I PORADY SĄ PROWADZONE PRZEZ NASTĘPUJĄCYCH SPECJALISTÓW:
• psychologa dziecięcego,
• psychologa rodzinnego,
• psychologa wspomagającego osoby dotknięte przemocą,
• logopedę,
• neurologopedę,
• surdologopedę,
• pedagoga,
• terapeutę integracji sensorycznej (SI).
SZKOLENIA:

Są adresowane do różnych grup odbiorców w formie wykładów, seminariów, warsztatów itp. Ich problematyka jest różna. Przykładowe tematy można znaleźć na www.otwartespotkaniaczwartkowe.pl. Te przykłady nie wyczerpują oferty Poradni.

Z życzliwym zainteresowaniem przyjmujemy problematykę ważną dla klientów Poradni. Prosimy o kontakt.

MATERIAŁY I PORADY SPECJALISTÓW:
Poradnia udostępnia na swojej stronie internetowej materiały wspomagające rozwój osobowy, ułatwiające komunikację międzyludzką, wspomagające rodziców w trudzie wychowania i edukacji dzieci, mając na względzie ich prawidłowy rozwój i kształtowanie dobrych relacji międzyludzkich. Specjaliści Poradni i osoby zaprzyjaźnione opracowują stosowne materiały. Materiały są tworzone przez specjalistów Poradni.