mgr Iwona Maszczyk

mgr Iwona Maszczyk

pedagog specjalny, terapeuta integracji sensoryczne

Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie o specjalizacji: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem (oligofrenopedagogika) oraz studiów podyplomowych o specjalizacji: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z przygotowaniem pedagogicznym. Ponadto ukończyła  studia podyplomowe w  Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy o  specjalizacji: „Integracja Sensoryczna”. Uczestniczka wielu kursów metodycznych, udoskonalających warsztat oligofrenopedagoga przygotowujący do pracy z dziećmi z wieloma dysfunkcjami oraz sprzężeniami.