Paulina Pietrzak Brysiak

Terapią niemowląt i dzieci zajmuje się od prawie 10 lat. Jest certyfikowanym terapeutą metody NDT-Bobath z rozszerzeniem Baby. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Rehabilitacji AWF Kraków. Posiada też dyplom terapeuty integracji sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Łodzi, w Fundacji „Jaś i Małgosia” oraz pracowała w NZOZ w Żyrardowie.

Zajmuje się zaburzeniami wieku rozwojowego z uwzględnieniem zaburzeń neurologicznych i genetycznych. Pracuje cierpliwie, zawsze dążąc do osiągnięcia wyznaczonego celu. W terapii współpracuje z Rodzicami, uwzględniając indywidualny potencjał i możliwości Dziecka oraz sugestie i spostrzeżenia Rodziców. Nieustannie podnosi kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach, prowadzonych przez najlepszych światowych terapeutów metody NDT-Bobath.