Terapia poznawczo-behawioralna to jedna z najbardziej skutecznych i najlepiej zbadanych metod postępowania terapeutycznego. Wykorzystuje się ją głównie w leczeniu zaburzeń psychicznych o podłożu depresyjnym lub lękowym, a także w zaburzeniach lękowych czyli fobii, w zespole lęku uogólnionego, agorafobii, ataków paniki, czy fobii społecznej.

Terapia poznawczo-behawioralna jest jasno sprecyzowaną, zorientowaną na cel formą psychoterapii. W przeciwieństwie od innych terapii zajmuje się głównie teraźniejszością,
a nie przeszłością, wychodząc z założenia, że każdą bolesną emocję i nieodpowiednie zachowanie da się zmienić, nawet jeżeli są one mocno utrwalone i trwają wiele lat.

Terapia poznawczo-behawioralna jest formą psychoterapii, która skupia się przede wszystkim na myślach, emocjach i  zachowaniach człowieka. Ten rodzaj terapii zakłada, że nie same doświadczenia, czy wydarzenia w zewnętrznym świecie na nas wpływają, ale to  jak je interpretujemy,    jakie nadajemy im znaczenie i   jaką przypisujemy im rolę.

Te interpretacje wpływają na nasze zachowanie. Taki charakterystyczny sposób postrzegania i rozumienia rzeczywistości kształtuje się i zmienia przez całe życie człowieka, podobnie jak sposób reagowania na różne wydarzenia. Zdarza się, że powstają interpretacje świata, które wywołują przykre i bolesne emocje, powodują cierpienie. Takie interpretacje
i emocje wpływają na nasze zachowanie w negatywny sposób – pod ich wpływem zachowujemy się tak, że żyje nam się gorzej, co na nowo wywołuje przykre emocje, które to wywołują i wzmacniają negatywne zachowania. Ten proces dotyczy wszystkich ludzi, ponieważ każdy w jakimś okresie swojego życia interpretuje wydarzenia w sposób wywołujący bolesne emocje, co powoduje jego negatywne i pogłębiające zły stan zachowania.

Sesja terapeutyczna trwa 50 min.