1. Diagnoza Metodą Tomatisa® – Profil Uwagi Słuchowej pokazuje zdolności do adaptacji i gotowości do odbioru informacji w celu komunikowania się i uczenia się.

 

Metoda Tomatisa® oparta jest na doświadczeniu i pracach prof. Alfreda Tomatisa, francuskiego otolaryngologa i foniatry, który badał związek pomiędzy słuchem, głosem, mową, a językiem. W efekcie swoich badań zauważył podstawową różnicę między słyszeniem, a słuchaniem i opisał to zjawisko jako uwagę słuchową. Wielkość jego dziedzictwa obecnie dobrze widać w świetle najnowszych badań na temat plastyczności mózgu. Jego prace miały rewolucyjny wpływ na zrozumienie działania ucha i powiązania go z mową oraz przetwarzaniem informacji słuchowej.
Słyszenie bowiem oznacza bierny odbiór dźwięku. Słuchanie natomiast polega na selekcji informacji sensorycznych w celu nadania im sensu.
Profil Uwagi Słuchowej pozwala ocenić dynamikę słuchania dziecka. Testy nie badają ucha jako narządu słuchu, a są przeprowadzane po to, aby określić jakimi możliwościami słuchania w ogóle, a także słuchania samej siebie, dysponuje badana osoba. Diagnoza uwagi słuchowej daje możliwość tworzenia zindywidualizowanych programów Metody Tomatisa®, dostosowanych do potrzeb konkretnej osoby. Podczas diagnozy weryfikuję czy problemy osoby są związane z przetwarzaniem słuchowym. Jeśli tak, to na podstawie Profilu Uwagi Słuchowej określam w jakim zakresie będzie pomocna Metoda Tomatisa®. Diagnoza służy również weryfikacji postępów między treningami. Na jej podstawie tworzymy i aktualizujemy indywidualny program terapii.
Diagnoza Metodą Tomatisa®, oparta jest o zestaw testów,
które wykonywane są przy pomocy specjalistycznego urządzenia zwanego audiolaterometrem. Test uwagi słuchowej składa się z następujących elementów:
• Badanie uwagi słuchowej zewnętrznej
• Badanie uwagi słuchowej wewnętrznej
(dźwięk podawany jest poprzez słuchawki kostne)
• Badanie lokalizacji źródła dźwięku
• Dyskryminacja wysokości dźwięków
• Test lateralizacji słuchowej.

Diagnoza wykonywana jest przy pomocy audiolaterometru TLTS (Tomatis® Listening Test System) oraz może być uzupełnione o kwestionariusze dla rodziców, dotyczące czterech głównych aspektów rozwoju (motorycznego, emocjonalnego, słuchowego oraz dotyczącego uwagi), które pozwalają określić profil dziecka i wyznaczyć kierunki poprawy.

Cena Diagnozy wraz z opisem i testami dedykowanymi do przeprowadzenia Terapii Metodą Tomatisa®: 200 zł

2. Terapia Metodą Tomatisa® – Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, stymuluje mózg muzyką i głosem, pomaga tworzyć mózgowi nowe połączenia neuronalne.

Metoda Tomatisa® to sposób dźwiękowej stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze.
Aby ucho mogło funkcjonować w pełnym zakresie, konieczne jest jego wyćwiczenie.
Trening polega na słuchaniu utworów muzycznych o określonych parametrach poprzez urządzenie zwane TalksUp-em oraz słuchawki powietrzno-kostne.
Podczas sesji słuchowej dźwięk jest przekazywany przez przewodnictwo powietrzne, przechodząc przez kanał uszny, a także przez przewodnictwo kostne dzięki wibratorowi umieszczonemu na górniej części słuchawek. Muzyka, słuchana podczas Terapii została wcześniej przetworzona laboratoryjnie w celu wywołania kluczowego dla rozwoju Efektu Tomatisa. Pozwala to na pobudzenie ucha wewnętrznego na płaszczyźnie słuchowej
i motorycznej. Trening jest dosłownie rzecz ujmując siłownią dla mięśni ucha, które mogą coraz sprawniej reagować na dźwięki i przekazywać je do mózgu, który nadaje im sens.
Ponadto prof. A. Tomatis zauważył, że możemy wydobywać dźwięki tylko wtedy, kiedy je dobrze słyszymy. To właśnie ucho kontroluje mowę pod względem prozodycznym takim jak: szybkość, płynność, rytm oraz pod względem poprawności artykulacyjnej. Potrzebna jest do tego zdolność słyszenia i włączania dźwięków pochodzących z zewnątrz, jak również rozumienia samego siebie.
Rehabilitacja słuchowa buduje pomost, między słyszeniem a mową. W tym celu, kiedy dziecko jest gotowe, do fazy biernej, słuchania utworów, włącza się ćwiczenia audio-wokalne z mikrofonem.

Ogólny plan Terapii

Czas, częstotliwość i liczbę etapów określamy indywidualnie na podstawie diagnozy i Profilu uwagi słuchowej. Na ogół program zawiera seanse trwające 1 godz. 20 min., rozłożone na minimum dwa, trzy etapy, liczące po 13-14 dni każdy.
Pomiędzy sesjami planujemy kilkutygodniowe przerwy. Przerwy są niezbędne, mają dać czas na przyswojenie efektów Terapii. Po przerwie odbywają się testy i rozmowy poprzedzające kolejną sesję programu słuchowego.

Cena: za dzień terapii: 200 zł
(Jeden etap Terapii złożony jest z 13-14 dni)

Terapeuci

Izabela Surmacz

Izabela Surmacz

Terapeuta przetwarzania słuchowego, Praktyk Metody Tomatisa®, certyfikowana przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Konsultantka testów psychometrycznych, Terapeutka Czaszkowo-Krzyżowa w ujęciu biodynamicznym (Polarity/Craniosacral Associates of Montreal) oraz absolwentka kursu kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym®”, a także kursu Masaż Dotyk Motyla. Ukończyła Szkołę Trenerów Grupy TROP, mgr Filozofii- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Praktyczną psychologię motywacji- Uniwersytet...