TERAPIA DLA DZIECI
Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ

GDY DZIECKO SŁYSZY,
ALE NIE ROZUMIE
Dobre słyszenie jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia. Czy wiesz,
że aż 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma zaburzenia
przetwarzania słuchu?
Jeśli Twojemu dziecku nauka czytania/pisania, języków obcych przychodzi z trudem, nie może
skupić uwagi, ma problemy w rozumieniu mowy w hałasie/nauczyciela w klasie, to należy
sprawdzić, czy przyczyną trudności nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. Umów
się na diagnozę w certyfikowanym ośrodku Neuroflow® i sprawdź ryzyko zaburzeń u dziecka.
Terapia Neuroflow ATS® jest nowatorską terapią zaburzeń przetwarzania słuchowego i jako jedna z nielicznych w
tej dziedzinie – opiera się na najnowszej wiedzy i badaniach medycznych. Jest to pierwszy w Polsce interaktywny trening
wyższych funkcji słuchowych.
 
JAK WYGLĄDA TERAPIA?
Terapia Neuroflow ATS® jest aktywną formą treningu, który odbywa się on-line na specjalnie
do tego stworzonej platformie internetowej.
Program pozwala na dostosowanie tempa i ćwiczeń do potrzeb dziecka i możliwości rodziców
– trening prowadzony jest w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.
Program jest dostosowany dla dzieci od wieku przedszkolnego do młodzieży. Do rozpoczęcia
terapii w domu potrzebny jest komputer stacjonarny lub laptop, słuchawki stereofoniczne
i dostęp do internetu.
 
KORZYŚCI Z TERAPII NEUROFLOW ATS®
Rozwój mowy i komunikacji werbalnej, wydłużenie pamięci i uwagi słuchowej, poprawa wyników w nauce, lepsze słyszenie mowy w hałasie.
Terapia Neuroflow® to pierwszy w Polsce, interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych
dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego CAPD, prowadzony on-line
JEŚLI DZIECKO:
• ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest gwar lub
hałas
• ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń
ustnych
• dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę
• ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania,
języków obcych)
• nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zdaniu
• często „wyłącza się”, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie
nieobecnego
• chorowało na przewlekłe wysiękowe lub częste zapalenie ucha i ma
trudności w uczeniu się
 
Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są
Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego CAPD
 
U wielu dzieci zaburzenia przetwarzania słuchowego współwystępują z
trudnościami w uczeniu się, dysleksją, ADHD, SLI, opóźnieniem rozwoju mowy,
a także z autyzmem.
• Terapia odbywa się w domu dziecka pod kontrolą rodzica lub w
gabinecie terapeuty.
• Program jest dostosowany do każdego z podtypów klinicznych
CAPD i do wieku dziecka, od przedszkolnego do młodzieży.
• Diagnoza w oparciu o baterię testów od 4 roku
Renata SnarskaTerapeuta Integracji sensorycznej

Terapeuci

Renata Snarska

Renata Snarska

Renata Snarska Terapeuta Integracji sensorycznej Fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Ukończyła kurs terapii ręki i integracji sensorycznej, oraz kurs alternatywnej komunikacji metodą MACATON. Pani Renata jest prowiderem diagnozy i treningów uwagi słuchowej metodą NEUROFILOW. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu, deficytami uwagi i niepełnosprawnością sprzężoną. Ukończyła wiele szkoleń...