Służy kształtowaniu kluczowych umiejętności psychospołecznych i życiowych. Zwiększa efektywność w funkcjonowaniu społecznym za pomocą wygaszania zachowań nieakceptowanych społecznie oraz wzmacnianiu zachowań pożądanych.

Jest szczególnie zalecany dla dzieci ze spektrum autyzmu (w tym zespół Asprgera), nadpobudliwością ruchową (ADHD), zachowaniami agresywnymi oraz nieśmiałością. Pomaga radzić sobie z emocjami, współistnieć w grupie rówieśniczej i prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie.

Ramowy program

Ankieta o dziecku (do wypełnienia ręcznie)

Ankieta o dziecku (elektroniczna)

Terapeuci

mgr Magdalena Kuźma

mgr Magdalena Kuźma

Psycholog
Absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia oraz studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne. Aktualnie studentka Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży tworzonej przez Laboratorium Psychoedukacji oraz Ośrodek Regeneracja. Uczestniczka praktyk oraz kursów metodycznych, udoskonalających warsztat psychologiczny, wspierających pracę z dziećmi organizowanych przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia...
mgr Marzena Szuszczyńska-Hochman

mgr Marzena Szuszczyńska-Hochman

Psycholog
Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, specjalizacja: psychologia kliniczna, studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne. Pracuje z małymi dziećmi z zaburzeniami rozwoju metodą Stosowanej Analizy Zachowania, dziećmi z objawami nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ADHD). Uczestniczka wielu kursów metodycznych, udoskonalających warsztat psychologiczny, przygotowujący do pracy z dziećmi m.in. Stosowana Analiza Zachowania (ABA), Trening jedzenia, Rewalidacja ucznia z Zespołem...