Służy kształtowaniu kluczowych umiejętności psychospołecznych i życiowych. Zwiększa efektywność w funkcjonowaniu społecznym za pomocą wygaszania zachowań nieakceptowanych społecznie oraz wzmacnianiu zachowań pożądanych.

Jest szczególnie zalecany dla dzieci ze spektrum autyzmu (w tym zespół Asprgera), nadpobudliwością ruchową (ADHD), zachowaniami agresywnymi oraz nieśmiałością. Pomaga radzić sobie z emocjami, współistnieć w grupie rówieśniczej i prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie.

Ankieta o dziecku (do wypełnienia ręcznie)

Ankieta o dziecku (elektroniczna)

Karolina Skowrońska

Karolina Skowrońska

Karolina Skowrońska – psycholog Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyłam Wydział Psychologii na specjalizacji wychowawczej stosowanej. Jako psycholog zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, prowadzeniem konsultacji psychologicznych, terapią indywidualną, pracą w grupie oraz wsparciem kadry. Ponadto współprowadzę trening umiejętności społecznych, jestem trenerem wspomagania kompetencji kluczowych oraz terapeutą ręki. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka:...