Jest adresowane do dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością do czasu podjęcia obowiązku szkolnego. Ma na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka. Jest prowadzona przez zespół terapeutów – psychologa, logopedę, pedagoga, specjalistę integracji sensorycznej, niekiedy arteterapeutę.

W ramach tej terapii rodzic otrzymuje 4 h miesięcznie bezpłatnej terapii