Celem terapii adresowanej do dzieci jest niwelowanie wad wymowy, praca z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzoną komunikacją. Może być adresowana także do dorosłych niesłyszących, bądź niedosłyszących, bądź tych, którzy po przebytych chorobach ponownie uczą się mówić. Terapia jest prowadzona przez logopedę, neurologopedę, surdologopedę.

Terapeuci

mgr Agata Lutek

mgr Agata Lutek

neurologopeda, surdologopeda, psychopedagog
Zajmuje się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i języka powstałych w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Analizuje czynniki wpływające na tempo i jakość opanowywania mowy osób, u których zdiagnozowano m. in.: opóźniony rozwój mowy, porażenie mózgowe, zaburzenia płynności mówienia, upośledzenie umysłowe, zespół Downa, autyzm lub afazję. Przeprowadza badania logopedyczne z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych...
dr Ewa Słodownik-Rycaj

dr Ewa Słodownik-Rycaj

logopeda
Doktor nauk humanistycznych na wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych (1985), od wielu lat pracuje jako wykładowca akademicki i logopeda, wiedzę swoją pogłębia biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Porady specjalistów

Porady logopedy

Porady logopedy

We wrześniu, na początku roku szkolnego, przeprowadzałam badania przesiewowe wśród pięcio- i sześcioletnich dzieci uczęszczających do zerówki. Okazało się, że...