Terapia ma na celu wspomaganie rozwoju motorycznego, intelektualnego, poznawczego i społecznego dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi i z zaburzeniami zachowania.

Terapeuci

mgr Anna Danielska

mgr Anna Danielska

pedagog specjalny
Ukończyła studia I stopnia z tytułem oligofrenopedagoga w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, studia II stopnia z tytułem pedagoga – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ponadto uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach rozszerzających i pogłębiających wiedzę oraz umiejętności pracy...

Porady specjalistów

Motoryka duża

Motoryka duża

Pragnę podzielić się z Państwem wiedzą dotyczącą rozwoju motoryki dużej u dzieci w wieku przedszkolnym. Udostępniam to opracowanie w celu...

Autyzm

Autyzm

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy autyzm traktowany jest jako problem mający podłoże neurobiologiczne. Objawy autyzmu pojawiają się do 30 miesiąca...